Patientinformation

Första besöket

Vi undersöker dina tänder och tar nödvändiga röntgenbilder och tillsammans diskuterar vi olika behandlingsalternativ. Självklart får du också en kostnadsberäkning.

Barnens tänder

Barn och ungdomar under 19 år behandlar vi kostnadsfritt enligt avtal med Stockholms läns landsting. De får alltid träffa en tandläkare minst en gång om året.

Tandvårdsrädd

Vi samarbetar med narkosläkare, Tore Hedestig, så att du som är tandvårdsrädd kan få intravenös sedering, om du själv önskar det.

Implantat

Implantat innebär att du får en tandrot ersatt med en titanskruv som förankras i ditt käkben. På implantatet fäster vi sedan den ”nya” tanden i form av en tandkrona eller en bro. Vi arbetar med Strauman, Astra, och Brånemarks system som alla är väldokumenterade.

Tandvårdsstödet

Den första juli 2008 kom en ny tandvårdsreform.
Den består av två delar, ett allmänt bidrag och ett högkostnadsskydd.
Det allmänna bidraget betalas ut som en årlig tandvårdscheck från Försäkringskassan till alla som fyllt 20 år.
Checken gäller i två år och bidraget är olika stort för olika åldersgrupper:
20-29 år får 300 kr
30-75 år får 150 kr
75 +        får 300 kr
Högkostnadsskyddet träder i kraft när referenspriset för din tandvård överstiger 3000 kr. Det är alltså inte tandläkarens pris som avgör om eller hur mycket du får från Försäkringskassan.
Referenspriset har räknats fram av staten och tar inte hänsyn till regionala skillnader.
Tanken är att man ska få samma ersättning, oavsett var man bor och vilken tandläkare man går till.
Observera att:

  • Viss tandvård inte ger någon ersättning som t.ex. kronor långt bak i munnen och kosmetiska ingrepp liksom material som är dyrare än standardmaterial.
  • Högkostnadsskyddet inte täcker kostnader under 3000 kr.
  • Högkostnadsskyddet baseras på referenspriset för din behandling.

Prislista

Undersökning               820 kr
Enklare konsultation   500 kr
Lagning från – till         600 – 2100 kr